thumbnail

Escala Diatónica Re Sostenido

Escalas diatónicas C C# D D# E F F# G G# A A# B